Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Dette beskriver fortrolighedspolitikken for Avermoso.com, Avermoso.com online panelfællesskaber, Avermoso.com, Avermoso.com panelwebsteder og/eller Avermoso.com, Avermoso.com mobilapplikationer (samlet "applikationer/tjenester"), der tilbydes af Avermoso.com, Avermoso.com og dets moder-, datterselskaber og tilknyttede selskaber ("Avermoso.com").

 


Denne fortrolighedspolitik beskriver, hvordan Avermoso.com indsamler, bruger og videregiver personlige data eller personligt identificerbare oplysninger ("PII") og andre oplysninger i forbindelse med Avermoso.com-tjenesterne, som defineret heri, og andre aktiviteter af Avermoso.comog tredjeparter, som defineret heri ("Ikke-forskningsaktiviteter"). Avermoso.com-tjenesterne giver dig mulighed for at tilmelde dig et panel, deltage i undersøgelser, der administreres af Avermoso.comeller tredjeparter (uanset om du er panelmedlem eller ikke-panelmedlem), bruge websteder, der er forbundet med paneler, og modtage og indløse belønninger og incitamenter, herunder, uden begrænsning, deltagelse i konkurrencer, der tilbydes i forbindelse med panelmedlemskab eller gennemførelse af undersøgelser (samlet "tjenester"). Ikke-forskningsaktiviteter omfatter, men er ikke begrænset til, at Avermoso.com's markedsføringstjenester og/eller tredjeparter markedsfører deres tjenester til dig og/eller deler individuelle og/eller aggregerede data med tredjeparter for at udvikle markedsføringsindsigt og/eller målgrupper/modeller. Ikke-forskningsaktiviteter er beskrevet mere detaljeret i denne privatlivspolitik.Din brug af Avermoso.com's applikationer/tjenester er helt frivillig, og derfor sker Avermoso.com's behandling af dine personligt identificerbare oplysninger i forbindelse med applikationerne/tjenesterne og denne fortrolighedspolitik med dit samtykke.Undersøgelser, der administreres af tredjeparter, og data, der indsamles i forbindelse hermed, er ikke omfattet af denne fortrolighedspolitik. Registrering til, brug af og adgang til Avermoso.com's tjenester er underlagt Avermoso.com's vilkår og betingelser. I de fleste tilfælde er Avermoso.com ikke sponsor af undersøgelsen, og undersøgelsesinstrumentet samt eventuelle undersøgelsesresultater eller data er og forbliver undersøgelsessponsorens ejendom.

 

Alle henvisninger til "Avermoso.com" i denne fortrolighedspolitik omfatter Avermoso.com og dets moderselskaber, datterselskaber og associerede selskaber. Alle henvisninger til "vi" henviser til Avermoso.com. Alle personligt identificerbare oplysninger gemmes på servere i USA, hvor Avermoso.com's servere er placeret og er tilgængelige for alle Avermoso.com's medarbejdere og/eller agenter globalt set. I forbindelse med denne politik er en respondent en person, der deltager i Avermoso.com-tjenester, herunder passiv dataindsamling og/eller deltager i de ikke-forskningsaktiviteter, der er beskrevet heri. I forbindelse med denne politik omfatter online også mobil browsing på internettet.Hvilke personoplysninger og andre oplysninger indsamler applikationen/tjenesterne, og hvordan bruges de?Avermoso.com indsamler personligt identificerbare oplysninger ("PII") fra forskningsdeltagere under og efter registrering i et panel, herunder, uden begrænsning, under deltagelse i en undersøgelse og i forbindelse med modtagelse og indløsning af kompensation og incitamenter og/eller under ansøgnings-/tjenestetilmeldings- og downloadprocessen. Du vil blive bedt om at give visse PII- og demografiske oplysninger, herunder, uden begrænsning, dit navn, adresse(r), telefonnummer(r) (herunder hjemme-, mobil og/eller arbejdstelefon), e-mailadresse(r), fødselsdato og beskæftigelse/uddannelse, det unikke panelist-/respondentidentifikationsnummer, som vi tildelte dig, da du tilmeldte dig en konto (individuelt et "UID" og kollektivt "UID'er") samt oplysninger om race og køn. Ud over indsamlingen af ovennævnte personligt identificerbare oplysninger kan du blive bedt om frivilligt at give eller videregive følsomme oplysninger under og efter registreringsprocessen. "Følsomme oplysninger": Personligt identificerbare oplysninger, der afslører eller afslører helbredsmæssige eller medicinske forhold, seksuel orientering eller kønsidentitet, politiske holdninger eller synspunkter, race eller etnisk oprindelse, religiøs eller filosofisk overbevisning og medlemskab af en fagforening. Følsomme data bruges til at identificere undersøgelsesmuligheder for dig og som beskrevet i denne fortrolighedspolitik.Avermoso.com indsamler personligt identificerbare og demografiske oplysninger fra ikke-panelmedlemmer forud for og under deres deltagelse i en undersøgelse.

 

Avermoso.com giver sine kunder og/eller reklamepartnere oplysninger om din enhed, herunder, men ikke begrænset til, din enheds IDFA- eller reklame-ID og interaktioner med applikationen/tjenesterne med dit samtykke. Avermoso.com, kunder og/eller reklamepartnere kan bruge disse oplysninger til at fremme Avermoso.com-undersøgelser, markedsføre Avermoso.com-produkter og -tjenester til dig, til uvedkommende interessebaseret annoncering, til at knytte din enhed til yderligere data om dig og din enhed, der er tilgængelige fra tredjeparts datamanagementplatforme og/eller til at validere visse oplysninger, du har givet om dig selv og/eller din enhed.Yderligere oplysninger, som du giver.Du kan indsende, uploade eller overføre indhold eller materiale, herunder, men ikke begrænset til, fotografier, videoer og/eller andet lignende eller relateret materiale eller indhold, der kan være indeholdt i dine PII ("Brugerindhold"), f.eks. ved at udfylde undersøgelser. PII indeholdt i brugerindhold skal indsamles, bruges og videregives som beskrevet i denne privatlivspolitik. Brugerindhold må ikke indeholde lyd, video, billeder eller lignende materiale fra andre end dig.Oplysninger indsamlet ved hjælp af automatiserede midler:

Appen/tjenesterne indsamler også visse oplysninger automatisk, f.eks. oplysninger om din enhed og enhedens funktioner, herunder, uden begrænsning, din enheds operativsystem, de andre programmer på din enhed, IP-adresse, din enheds netværksudbyder, enhedstype, tidszone, netværksstatus, browsertype og browseridentifikator, din enheds unikke enhedsidentifikationsnummer (f.eks. ID'er til analyse- eller reklameformål), netværksudbyderens brugeridentifikator (unikt nummer, som din netværksudbyder har tildelt dig), MAC-adresse (Media Access Control), international mobil enhedsidentifikator, placering og andre oplysninger, som alene eller i kombination kan bruges til at identificere din enhed. Følgende er specifikke eksempler på disse oplysninger og den teknologi, der indsamler dem:Applikation/tjenester og funktionalitet. Avermoso.com kan anmode om adgang til visse applikationer og/eller funktioner, der er tilgængelige på eller via din enhed, til brug i forbindelse med applikationen/tjenesterne og tjenesterne. Der anmodes om adgang via automatiske meddelelser eller andre advarsler, og der vil kun blive givet adgang med dit samtykke. Hvis du giver dit samtykke, kan du muligvis også senere fravælge dette ved at ændre dine enhedsindstillinger.

 

Oplysninger om sociale medier. Du kan blive tilbudt mulighed for at få adgang til Avermoso.com-tjenesterne via tredjeparts sociale medieplatforme. Hvis du vælger denne mulighed, kan Avermoso.com indsamle visse profiloplysninger, der er gemt på din konto på din sociale medieplatform.Cookies og lignende teknologi. Cookies er små filer, der gemmer visse data på en enhed eller computer. Sessionscookies udløber, når du lukker din browser. Vedvarende cookies forbliver på din enhed, indtil de slettes eller udløber. Du kan indstille din browser til at give dig besked, når du modtager en cookie.Førsteparts og tredjeparts cookies og andre lignende eller relaterede teknologier og enhedsidentifikatorer (f.eks. IDFA, AAID osv.) kan placeres, skrives, indstilles og/eller læses til en række forskellige formål, herunder, men ikke begrænset til, følgende ) til forskellige formål, herunder, men ikke begrænset til, at give en bedre undersøgelsesoplevelse, kvalitetskontrol, validering, at muliggøre eller lette deltagelse i undersøgelser, sporing af gennemførte undersøgelser eller andre gennemførte handlinger, forebyggelse og/eller afsløring af svig, forskning i online annonceeffektivitet, sporing af websteder og målestokmåling, udvikling af målgruppeindsigt og/eller lignende modeller i forbindelse med markedsføringskampagner og med henblik på at få målrettede reklamer og andet indhold leveret til enkeltpersoner, med forbehold af deres samtykke, hvor det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning. Men for visse cookies og/eller lignende eller relateret teknologi gælder det, at hvis du vælger ikke at acceptere vores cookies, vil du ikke kunne bruge applikationen/tjenesterne.Vi indsamler følgende oplysninger: Fornavn, efternavn, postadresse, postnummer, e-mailadresse, telefon- og faxnummer, kreditkortnummer, køn/køn, alder og fødselsdato. Vi bruger også cookies og/eller logfiler til at indsamle oplysninger om dig.De personlige oplysninger, som vi indsamler, opbevares i et sikkert miljø. De personer, der arbejder for os, er forpligtet til at respektere fortroligheden af dine oplysninger. For at sikre sikkerheden af dine personlige oplysninger anvender vi følgende foranstaltninger:SSL (Secure Sockets Layer), SET-protokol (Secure Electronic Transaction).Vi er forpligtet til at opretholde en høj grad af fortrolighed ved at integrere de nyeste teknologiske innovationer for at sikre fortroligheden af dine transaktioner.Men da ingen mekanisme giver maksimal sikkerhed, er der altid en vis risiko, når man bruger internettet til at overføre personlige oplysninger. Vi forpligter os til at overholde de lovbestemmelser, der er fastsat i spansk lovgivning.

 

Dine personlige oplysninger indsamles via formularerne: websted, registreringsformular, bestillingsformular. Vi bruger de indsamlede oplysninger til følgende formål: 1. Status for din ordre; 2. Salgsfremmende tilbud; 3. Statistik for at forbedre din online shopping. 4. Kontaktpersoner på Avermoso websted.Dine oplysninger indsamles også gennem den interaktivitet, der kan etableres mellem dig og vores websted som følger:Administration af statistikkontaktwebsted (præsentation, organisation). Vi bruger de indsamlede oplysninger til følgende formål: kommentarer, korrespondance, information eller til kampagner, ret til tilbagebetaling og fortrydelse.Vi er altid klar til at betjene dig helhjertet, tøv ikke med at kontakte os, hvis du har nogen problemer. Du kan sende e-mails til: customer@avermoso.com